Yksityisyyden suoja ja evästeet Lue lisää
Valitse alue: Finland

Finland

English Suomi

Estonia

English Estonian

Latvia

English Latvian

Lithuania

English Lithuanian

Poland

English Polish

Sweden

English Svenska

Me HRX Finlandilla uskomme, että hyvinvoiva työyhteisö on menestyksen avain. Kuluneen vuoden aikana olemme tehneet merkittäviä panostuksia erityisesti esihenkilötyön sekä henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. Olemme myös sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta työyhteisössämme. Haluamme tarjota koko henkilöstöllemme kokonaisvaltaisesti turvallisen työyhteisön nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvinvoiva työyhteisö alkaa johtamisesta 

Kuluneen vuoden aikana tavoitteenamme on ollut rakentaa avoimempi ja motivoivampi työyhteisö. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme tehneet merkittäviä panostuksia esihenkilötyön sekä henkilöstöjohtamisen kehittämiseen tekemällä muun muassa rakenteellisia muutoksia organisaatiossamme sekä panostamalla esihenkilöidemme kouluttamiseen. 

Korostamme esihenkilötyössämme kannustavaa johtamista sekä avoimen viestinnän ja kuuntelemisen tärkeyttä. Kannustava johtaminen ja avoin keskustelukulttuuri auttavat työntekijöitämme tunnistamaan omat vahvuutensa sekä saavuttamaan omat ja organisaation yhteiset päämäärät. Organisaatiomuutosten myötä olemme myös lisänneet läpinäkyvyyttä ja yhteenkuuluvuutta koko organisaatiossamme. Haluamme, että työyhteisössämme jokainen kokee olevansa osa päätöksentekoa ja tulevansa kuulluksi.

Edistämme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta

Meille monimuotoisuuden arvostaminen ja yhdenvertainen kohtelu ovat hyvinvoivan työyhteisön kulmakiviä. Olemme sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta koko työyhteisössämme, ja haluamme taata jokaiselle työntekijällemme samat mahdollisuudet menestyä. Tämä heijastuu kaikessa toiminnassamme – niin rekrytoinnissa ja työtehtävien jakamisessa kuin myös yhdenvertaisina mahdollisuuksina ammatilliseen kehittymiseen ja koulutukseen sekä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Tarjoamme työntekijöillemme myös reilun palkkatason sekä takaamme palkkatasa-arvon toteutumisen koko organisaatiossamme.

Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti henkilön taustasta riippumatta, emmekä hyväksy syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Seuraamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä työtyytyväisyyttä työyhteisössämme vuosittain toteutettavien kyselyiden avulla. Tulosten pohjalta teemme tarvittavia toimenpiteitä työyhteisömme kehittämiseksi. 

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Haluamme, että meillä on hyvinvoivat ja osaavat työntekijät. Noudatamme työlainsäädäntöä ja tuemme henkilöstömme hyvinvointia koko organisaatiossamme. Kaikilla työntekijöillämme on käytössä kattava työterveydenhuolto sekä laajennettu vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka kattaa tapaturmat myös työaikojen ulkopuolella Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme monipuoliset liikunta- ja hyvinvointiedut, jotka oikeuttavat myös muihin terveyttä edistäviin palveluihin. 

Korostamme työturvallisuudessa erityisesti ennaltaehkäisyn merkitystä puuttumalla mahdollisiin vaaratilanteisiin jo varhaisessa vaiheessa. Käytössämme on raportointijärjestelmä, jonka avulla seuraamme turvallisuushavaintoja ja teemme niille tarvittavia toimenpiteitä. Tavoitteenamme on vähentää sairauspoissaoloja sekä varmistaa henkilöstömme työkyky myös jatkossa.

Ylläpidämme työntekijöidemme osaamista ja ammattitaitoa säännöllisillä koulutuksilla. Käytössämme on myös HRX Kuljettaja Akatemia, jossa kuljettajillamme on mahdollisuus hankkia sekä ylläpitää lakisääteisiä ammattipätevyyksiään työn ohella.